PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika sätestab Beebilounge OÜ kohustust isikuandmete kogumise, korrastamise ja säilitamise korra, mis Kasutaja esitab kodulehel www.home4kids.ee registreerimise ning tellimuse vormistamise käigus Toodete ostmiseks e-poes „Home4kids“.

OÜ Beebilounge tunnustab ja austab iga veebipoes www.home4kids.ee tellimuse esitanud Kasutaja õigust privaatsusele.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MÕISTED

Isikuandmed, mis on lubatud töötlemiseks käesoleva privaatsuspoliitika raamed esitatakse Kasutaja poolt registreerimisvormi täitmise käigus e-poes Home4kids ning sisaldavad järgmiseid andmeid Kasutaja (Ostja) kohta:

ees ja perekonnanimi;
kontakttelefon;
elektroonilise posti aadress (e-mail);
kauba kohaletoimetamise aadress;
kodune aadress.

Veebilehe www.home4kids.ee administratsioon käsitleb infokogunemist oma külastajate IP aadressitest. Käesolev info kasutatakse tehniliste probleemide välja otsimise ning lahendamise eesmärgil, sooritatud finantstehingute seaduslikkuse kontrollimiseks. Küpsiste (ingl. – cookies) välja lülitamine võib takistada ligipääsu osa e-poe lehtedele, kus on nõutud autoriseerimine. Iga muu isiklik info mis ei ole ülalnimetatud (ostude info, kasutatud brauserid ning operatsioonisüsteemid) kuulub turvalisele hoiustamisele ning mitte avaldamisele.

KÜLASTAJA ISIKLIKKU INFO KOGUNEMISE EESMÄRGID

Kasutaja isiklikke andmeid võib Beebilounge OÜ kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • E-poe lehel registreeritud Kasutaja identsefitseerimiseks, tellimuse formistamiseks ja/või
  kauba ostu-müügi elektroonilise Lepingu sõlmimiseks.
 • Kasutaja ligipääsu võimaldamiseks E-poe personaalsetele ressurssidele.
 • tagasiside osutamiseks Kasutajaga, kaasa arvatud E-poe kasutamist, teenuste osutamist puudutavaid teatiste saatmine, Kasutaja päriningute ja taotluste töötlemine.
 • Kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks, pettuste ennetamiseks.
 • Kasutaja poolt antud personaalsete andmete õiguse ja usaldusväärsuse kinnitamiseks.
 • konto loomiseks ostude soorimatiseks juhul kui Kasutaja andis oma nõusoleku konto loomiseks.
 • E-poe Kasutaja teavitamine tellimuse staatusest.
 • Kasutaja effektiivse kliendi- ja tehnilise toetuse osutamiseks e-poe kasutamisega seotud probleemide tekkimisel.
 • Kasutaja loal (märkides kasti linnukesega) uudiste, eripaakumiste, hindade info, uudiskirjade ja muu E-poe nimelt kirjade saatmiseks.


ISIKLIKKE ANDMETE TÖÖTLEMISE VIISID JA TÄHTAJAD

Isiklikke andmete töötlemine toimub ilma tähtaja määratlemata, kõigil seaduslikel viisidel, kaasa arvatud isiklikke andmete infosüsteemides kasutades automatiseerimise vahendeid või ilma.

Kasutaja nõustub sellega, et veebipoe administratsioonil on õigus edastada isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas kuller- ja postiteenuste osutajatele, ainuüksi Kasutaja www.home4kids.ee veebipoes vormistatud tellimuse teostamise eesmärgil, kaasa arvatud kohale toimetamine.

Kõigil muudel juhtudel võidakse Kasutaja isikuandmed avaldada kolmandatele isikutele vaid Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

LISATINGIMUSED

Veebipoe administratsioonil on õigus Eeskirju osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest veebipoes www.home4kids.ee. Viimaste muudatuste kuupäev on avaldatud veebilehel. Eeskirjade täiendused või muudatused kehtivad alates avaldamise päevast, st. päevast, mil need avaldatakse veebipoes.

Isiklikud andmed, mis kogutakse ning kasutatakse vastavalt Privaatsuspoliitika eeskirjadele, kontrollitakse BeebiloungeOÜ poolt.

Kõik isikuandmete korraldamisega seotud küsimuste tekkimisel helistage +372 566 33012 või kirjutage info@home4kids.ee. E-kirjale vastame kahe tööpäeva jooksul.

Kliendil on õigus oma õiguste kaitsmiseks pöörduda Tarbijakaitseametisse.