Tagastamisõigus

1) Peale tellimuse kättetoimetamist on Kliendil õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.

2) Klient peab kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et tuleb avada kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada kauba pakend, samuti kaubale paigutatud kleebised, et vältida probleeme lepingust taganemise soovi korral.

3) Kui  tagastatav kaup (ja/või kauba pakend) on vigastatud või kahjustatud Kliendi poolt tulenevatest asjaoludest, on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Klient vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja omadustes veendumiseks.

4) Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Avaldust saab vormistada Veebipoe lehe kaudu. Selleks tuleb valida „Minu tellimused“, leida tellimuse numbri järgi tagastamisele kuuluv tellimus ning jälgida selgitavaid juhiseid. Samuti on võimalik edastada tagastamisavaldus e-posti kaudu: sales@home4kids.ee märkides avalduses kauba tagastamise põhjus.

5) Kauba tagastamise puhul jääb kauba kohaletoimetamisega seotud transpordikulud kanda Kliendil.

6) Klient kohustub tasuma ka kauba tagastusega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele või kaubal esines defekt, mis oli kinnitatud tagastatud kauba kontrollimise käigus.

7) Veebipood kohustub tagastatud kauba eest tasutud summa tagastama Kliendi arveldusarvele mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist.